چقدر سخته همرنگ جماعت شدن, وقتی جماعت خودش هزار رنگ است.
---------------------------
دوست دارم انقدر قدرت داشته باشم تا انچه در درون هستم را زندگی کنم
----------------------------
 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392    | توسط: . .    |    |
نظرات()